Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie w dn. 02 lutego 2018 roku uzyskało akredytacje Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie. Akredytacja dotyczy kształcenia w formach pozaszkolnych.

Mazowiecki Kurator Oświaty po rozpatrzeniu wniosku oraz załączonej dokumentacji  i zapoznaniu się z działalnością placówki, przeprowadzony przez zespół złożony   z przedstawicieli Kuratorium Oświaty w Warszawie, pracownika PUP w Żurominie oraz pracodawcy, przyznał w/w Akredytację.

Czytaj więcej...

W dniu 08.12.2017r. w CKZiU w Żurominie został zorganizowany pokaz pod hasłem "Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, oraz szkodliwości zażywania substancji w postaci dopalaczy oraz narkotyków".
Prezentację  zorganizowali, oraz uczestniczyli w niej uczniowie i nauczycie ze szkoły ZSP im. Batalionów Chłopskich z Zielonej.
Całość bardzo pozytywnie odebrali Słuchacze CKZiU z Żuromina, którzy licznie uczestniczyli w pokazie.

Czytaj więcej...