Bieżące turnusy - nauczanie zdalne

  Kursy kwalifikacyjne

Przejście na tryb zdalny według rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej od 26.10.2020r.

 


 --- WAŻNE ---

Na zadania, prace domowe lub inne treści  zadane przez nauczycieli danych przedmiotów proszę odpowiadać bezpośrednio do  nauczyciela na jeden z poniższych e-maili.

Turnus
ELEKTRYK - II stopień 02.11.2020r. - 27.11.2020r.
- JEŻELI CHCESZ WYBRAK KLIKNIJ

po wybraniu zostaniesz przekierowany
na odpowiedni turnus/ kurs

Turnus
MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

02.11.2020r. - 27.11.2020r.

- JEŻELI CHCESZ WYBRAK KLIKNIJ

po wybraniu zostaniesz przekierowany
na odpowiedni turnus/ kurs

 

Zaliczenie z poszczególnych przedmiotów odbywać się będzie

poprzez odesłanie dwóch prac zaliczeniowych z każdego przedmiotu w ciągu jednego tygodnia.  

 


przejście na tryb zdalny według rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej od 26.10.2020r.

 


 --- ważne ---

Na zadania, prace domowe lub inne treści  zadane przez nauczycieli danych przedmiotów proszę odpowiadać bezpośrednio do  nauczyciela na jeden z poniższych e-maili.