Bieżące turnusy - nauczanie zdalne

  Kursy kwalifikacyjne

Przejście na tryb zdalny według rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 


 --- WAŻNE ---

Na zadania, prace domowe lub inne treści  zadane przez nauczycieli danych przedmiotów proszę odpowiadać bezpośrednio do  nauczyciela na jeden z poniższych e-maili.

Turnus
ELEKTRYK - II stopień

30.11.2020r. - 22.12.2020r.

- JEŻELI CHCESZ WYBRAK KLIKNIJ

po wybraniu zostaniesz przekierowany
na odpowiedni turnus/ kurs

Turnus
ELEKTROMECHANIK
30.11.2020r. - 22.12.2020r.

- JEŻELI CHCESZ WYBRAK KLIKNIJ

po wybraniu zostaniesz przekierowany
na odpowiedni turnus/ kurs

 

Turnus
SPRZEDAWCA III STOPIEŃ
30.11.2020r. - 22.12.2020r.

- JEŻELI CHCESZ WYBRAK KLIKNIJ

po wybraniu zostaniesz przekierowany
na odpowiedni turnus/ kurs

Zaliczenie z poszczególnych przedmiotów odbywać się będzie

poprzez odesłanie dwóch prac zaliczeniowych z każdego przedmiotu w ciągu jednego tygodnia.  

 


przejście na tryb zdalny według rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej

 


 --- ważne ---

Na zadania, prace domowe lub inne treści  zadane przez nauczycieli danych przedmiotów proszę odpowiadać bezpośrednio do  nauczyciela na jeden z poniższych e-maili.