Zdalne lekcje:

Szkoły zaoczne dla dorosłych w CKZiU Żuromin

 Wszystkie pliki zostały przeniesione  na platformę DYSK GOOGLE.


 II LO A / sem IV – Liceum Ogólnokształcące

Przejdź i pobierz materiały.

 


II LO B – Liceum Ogólnokształcące

Przejdź i pobierz materiały.

 


 

 II PL ADM - Szkoła policealna Technik administracji

Przejdź i pobierz materiały.

 


 

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

   Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej