Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie w dn. 02 lutego 2018 roku uzyskało akredytacje Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie. Akredytacja dotyczy kształcenia w formach pozaszkolnych.

Mazowiecki Kurator Oświaty po rozpatrzeniu wniosku oraz załączonej dokumentacji  i zapoznaniu się z działalnością placówki, przeprowadzony przez zespół złożony   z przedstawicieli Kuratorium Oświaty w Warszawie, pracownika PUP w Żurominie oraz pracodawcy, przyznał w/w Akredytację.

 Akredytacja dotyczy spawania w następujących metodach:

  • Spawanie metodą MIG-131
  • Spawanie matodą  MAG-135
  • Spawanie matodą  TIG-141
  • Spawanie elektrodą otulona metoda 111

 Akredytacja jest formalnym uznaniem przez upoważnioną krajową jednostkę  akredytującą kompetencji do wykonywania określonych działań.
Najważniejszym celem akredytacji jest zapewnienie miarodajności i spójności działań technicznych akredytowanych organizacji. Akredytacja daje gwarancję, że akredytowane  jednostki jaką jest Centrum są godne zaufania, wiarygodne oraz mogą być zaakceptowane na rynkach europejskich i światowych.

 Korzyści z akredytacji

Akredytacja wspiera jakość oraz konkurencyjność w Polsce. Akredytacja jest obiektywnym dowodem na to, że dana placówka działa zgodnie z najlepszą praktyką. Akredytacja podnosi wiarygodność danej instytucji co do jej działalności w danym zakresie, jest niezbędnym narzędziem w procesie podejmowania decyzji oraz przy zarządzaniu ryzykiem. Firmy  i instytucje mogą oszczędzić czas i pieniądze poprzez wybór akredytowanego, a zatem kompetentnego wykonawcy usług w obszarze oceny zgodności i fachowości, kompetencji przy wykonywaniu zleconych zadań.

 

Plików:
Akredytacja - Mazowiecki Kurator Oswiaty Popularne
(2 głosów)
Data 2018-02-14 Wielkość pliku 1.41 MB Pobierz 512 Pobierz