LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

DLA DOROSŁYCH

4 - letnie dla absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum

3 - letnie dla absolwentów szkoły branżowej I stopnia oraz zasadniczej szkoły zawodowej ukończonej po 2015r.

SZKOŁA POLICEALNA

w zawodach:

technik administracji – 4 semestry

 technik BHP – 3 semestry

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy

Opiekun medyczny – 3 semestry

 

NAUKA U NAS JEST BEZPŁATNA!!

 

uczniowie szkół dla dorosłych i policealnych do 20 roku życia otrzymają też

300 złotych na wyprawkę szkolną z programu „Dobry start”

 

Chcesz dowiedzieć się więcej odwiedź naszą stronę

www.new.ckziuzuromin.pl lub zadzwoń do nas /23/ 657-24-18

Nasz adres: ul. Lidzbarska 27C, 09-300 Żuromin

 Dokumenty należy składać w sekretariacie CKZiU

   Warunkiem zakwalifikowania się kandydata do szkoły jest złożenie:

  1.  Podania o przyjęcie do szkoły (druku do pobrania w sekretariacie oraz na stronie internetowej)
  2.  Zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do nauki w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły policealnej lub na kurs kwalifikacyjny
  3.  1 fotografii (podpisanej imieniem i nazwiskiem)
  4. Świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla

--- I N F O R M A C J A --- (07.05.2020r.)

 w sprawie nowego Harmonogramu Egzaminu Maturalnego.

Zgodnie z Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku, obowiązuje nowy harmonogram egzaminów maturalnych, które zostaną przeprowadzone wyłącznie w formie pisemnej w terminie 8 – 29 czerwca 2020 r.

Harmonogram dostępny jest na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie oraz na stronie CKZiU w zakładce „Egzamin maturalny”. (tutaj jest link to tego harmonogramu :https://www.oke.waw.pl/files/oke_waw_249120200424%20E8%20EG%20EM%20Harmonogram3.pdf.pdf )

 

Szczegółowy harmonogram przebiegu egzaminów maturalnych w CKZiU dostępny będzie na stronie internetowej po 8 maja 2020 r.


--- I N F O R M A C J A --- (06.05.2020r.)

 Rozdanie zaświadczeń o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu w zawodzie Opiekun Medyczny odbędzie się w dniu 8 maja 2020r. od godziny 10:00 do godziny 13:00.

 Słuchacze w celu odbioru zaświadczenia zobowiązani są do dostarczenia wypełnionego dzienniczka praktyk.

 Ponadto rozdanie zaświadczeń odbędzie  się z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa tj. słuchacze zobowiązani są posiadać maseczkę oraz własny długopis.

Administrator/ Dyrektor CKZiU /-/ Zygmunt Cecelski


 --- I N F O R M A C J A --- (24.04.2020r.)

Rozdanie świadectw dla słuchaczy którzy ukończyli klasę III LO odbędzie się w dniu 28.04.2020r. według indywidualnie ustalonego harmonogramu. Harmonogram będzie dostępny na stronie internetowej  CKZiU.

W związku z obowiązującym stanem epidemii z powodu  koronawirusa COVID-19, słuchacze zgłaszający się po odbiór świadectwa zobowiązani są zachować wymagane środki bezpieczeństwa w szczególności powinni zasłonić usta i nos, posiadać rękawiczki oraz własny długopis.

Drodzy Absolwenci/ szanowni słuchacze.

Serdecznie gratuluję zakończenia kolejnego etapu Waszej drogi edukacyjnej. Dziękuję za wszystkie działania w ramach Samorządu Słuchaczy oraz akcje charytatywne podejmowane na rzecz społeczności lokalnej. Mam nadzieję, że czas spędzony w Centrum będziecie miło wspominać. Maturzystom życzę cierpliwości, wytrwałości i pozytywnych wyników z egzaminów.

  Dyrektor CKZiU /-/ Zygmunt Cecelski


--- WAŻNA INFORMACJA ---(02.04.2020r) dla nauczycieli CKP (kształcenie praktyczne) i CKU (kształcenie ustawiczne/ zaoczne). oraz (WAŻNE) proszę pobrać wzór, wypełnić raz na tydzień "sprawozdanie z realizacji nauczania zdalnego CKZIU".
Sprawozdanie  dostarczyć drogą elektroniczną lub złożyć do przygotowanego pojemnika w budynku.

Poniższa tabela służy do potwierdzenia realizacji godzin nauczania zdalnego zgodnie z planem, przydziałem godzin i klas dla poszczególnych nauczycieli.

Plików:
zip.png sprawozdanie z realizacji nauczania zdalnego CKZIU.pdf Popularne
(3 głosów)

sprawozdanie z realizacji nauczania zdalnego CKZIU.pdf

Data 2020-04-02 Wielkość pliku 687.34 KB Pobierz 234 Pobierz

Dyrektor/ administrator


--- I N F O R M A C J A ---

Wszelkie sprawy dotyczące szkoły zaocznej dla dorosłych, kursów lub spraw związanych działalnością  CKZiU Żuromin proszę kierować na e-maila: pckuip_zur(malpa wpisana znakiem)poczta.onet.pl lub telefonicznie 23 657 24 18.

W trosce o zdrowie Państwa i naszych pracowników prosimy o ograniczenie wizyt w CKZiU Żuromin.

Z poważaniem: Dyrektor/ administrator