=== I N F O R M A C J A ===

Posiedzenie Rady Pedagogicznej CKU Szkoły Zaocznej dla Dorosłych

 odbędzie się w dniu 24 stycznia 2020 (Piątek) o godzinie 14:00.

Z poważaniem Dyrektor CKZiU/ Administrator


 --- I N F O R M A C J A ---

TERMINY EGZAMINÓW SEMESTRALNYCH  DLA KLAS I LOA, I LOB, III LO, I PL, II PL

 EGZAMINY PISEMNE ROZPOCZYNAJĄ SIĘ O GODZINIE 14:00

EGZAMINY USTNE ROZPOCZYNAJĄ SIĘ O GODZINIE 15:00

 

 

I PL

Przedmiot

Data egzaminu

Egzamin pisemny

Egzamin ustny

Język angielski

20.01.2020

21.01.2020

Organizacja pracy biurowej

21.01.2020

22.01.2020

Postępowanie w administracji

22.01.2020

23.01.2020

Podstawy prawa cywilnego

 

20.01.2020

BHP

 

20.01.2020

Ekonomiczne podst. funkcjonowania przedsięb

 

21.01.2020

Pracownia pracy biurowej

 

22.01.2020

Podstawy prawa administracyjnego

 

23.01.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II PL

Przedmiot

Data egzaminu

Egzamin pisemny

Egzamin ustny

Język angielski

20.01.2020

21.01.2020

Postępowanie w administracji

21.01.2020

22.01.2020

Podstawy prawa cywilnego

22.01.2020

23.01.2020

Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej

 

20.01.2020

Wykonywanie pracy biurowej

 

21.01.2020

Podstawy prawa adm

 

22.01.2020

Podstawy prawa pracy

 

23.01.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I LO A

I LO B

Przedmiot

Data egzaminu

Przedmiot

Data egzaminu

Egzamin pisemny

Egzamin ustny

Egzamin pisemny

Egzamin ustny

Język polski

20.01.2020

21.01.2020

Język polski

20.01.2020

21.01.2020

Język angielski

21.01.2020

22.01.2020

Język niemiecki

21.01.2020

22.01.2020

Matematyka

22.01.2020

23.01.2020

Matematyka

22.01.2020

23.01.2020

WOS

 

20.01.2020

Chemia

 

20.01.2020

Historia

 

20.01.2020

Historia

 

20.01.2020

Chemia

 

21.01.2020

Biologia

 

21.01.2020

Biologia

 

21.01.2020

Geografia

 

21.01.2020

Fizyka

 

22.01.2020

Fizyka

 

22.01.2020

Geografia

 

22.01.2020

WOS

 

22.01.2020

Informatyka

 

23.01.2020

Informatyka

 

23.01.2020

Podstawy Przedsieborczości

 

23.01.2020

Podstawy Przedsieborczości

 

23.01.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III LO

Przedmiot

Data egzaminu

Egzamin pisemny

Egzamin ustny

Język polski

20.01.2020

21.01.2020

Matematyka

21.01.2020

22.01.2020

Język angielski  

22.01.2020

23.01.2020

Przyroda

 

20.01.2020

Historia

 

21.01.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

--- I N F O R M A C J A ---

Plan dostępny w zakładce Plany Zajęć

lub kliknij link:

PLANY ZAJĘĆ SZKOŁA ZAOCZNA DLA DOROSŁYCH


Zostały zaktualizowane pliki:

Pliki dostępne w zakładce:-->> DO POBRANIA-->>NEW DOKUMENTY CKZIU

Z Poważaniem: Dyrektor/ Administrator