Od 01.04.2020r. rozpoczynają się  turnusy dokształcania zawodowego młodocianych w dwóch zawodach:

Turnus
ELEKTRYK  741103
- JEŻELI CHCESZ WEJSC KLIKNIJ

po wybraniu zostaniesz przekierowany
na odpowiedni turnus/ kurs

Turnus

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103

- JEŻELI CHCESZ WEJSC KLIKNIJ po wybraniu zostaniesz przekierowany
na odpowiedni turnus/ kurs

 

Zaliczenie z poszczególnych przedmiotów odbywać się będzie poprzez odesłanie dwóch prac zaliczeniowych z każdego przedmiotu w ciągu jednego tygodnia.  

Jeżeli nie wybrałeś turnusu przejdź:

Strona główna CKZiU -->> zakładka TURNUSY MŁODOCIANYCH -->> BIEŻĄCE TURNUSY 01.04.2020 do 30.04.2020 NAUCZANIE ZDALNE

a następnie wybrać odpowiedni kurs/ turnus.


 

--- WAŻNA INFORMACJA ---(02.04.2020r) dla nauczycieli CKP (kształcenie praktyczne) i CKU (kształcenie ustawiczne/ zaoczne).
Proszę podpisać podane dokumenty, wy
drukować, wypełnić i składać
w przygotowany karton - pojemnik przed Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Lidzbarska 27C  od strony placu/ od strony stacji kontroli pojazdów.

pierwszy dokument SKAN:

Plików:
skan.pdf Nowe
(0 głosów)

skan.pdf

Data 2020-04-02 Wielkość pliku 1.18 MB Pobierz 38 Pobierz

drugi dokument SKAN:
skan2.pdf Nowe
(0 głosów)

skan2.pdf

Data 2020-04-02 Wielkość pliku 345.56 KB Pobierz 31 Pobierz

oraz (WAŻNE) proszę pobrać, wydrukować i wypełnić raz na tydzień
"sprawozdanie z realizacji nauczania zdalnego CKZIU".
Sprawozdanie  dostarczyć drogą elektroniczną lub złożyć do przygotowanego pojemnika w budynku.

Poniższa tabela służy do potwierdzenia realizacji godzin nauczania zdalnego zgodnie z planem, przydziałem godzin i klas dla poszczególnych nauczycieli.

sprawozdanie z realizacji nauczania zdalnego CKZIU.pdf Nowe
(0 głosów)

sprawozdanie z realizacji nauczania zdalnego CKZIU.pdf

Data 2020-04-02 Wielkość pliku 687.34 KB Pobierz 39 Pobierz

Dyrektor/ administrator


--- I N F O R M A C J A --- (24.03.2020r.)

Link dla nauczania zdalnego dla uczniów i nauczycieli  z kształcenia praktycznego CKZiU Żuromin,

lub proszę przejść na stronie zakładka NAUCZANIE ZDALNE CKZiU (tuż obok HOME i CKZiU)

Sposoby realizowania kształcenia na odległość

Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (zwłaszcza platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl), Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia.

Bezpłatna platforma z materiałami edukacyjnymi

Platforma www.epodreczniki.pl to narzędzie informatyczne, na którym są umieszczone bezpłatne materiały edukacyjne. Zachęcamy uczniów, rodziców i nauczycieli do odkrywania znajdujących się tam zasobów i ich szerokiego wykorzystywania.

Wszystkie treści dostępne są przez przeglądarkę internetową i nie wymagają instalacji ani dodatkowego oprogramowania. Dodatkowo na platformie udostępniony jest moduł do śledzenia postępów w nauce dla zalogowanych użytkowników czyli wszystkich uczniów i nauczycieli, którzy stworzą konto na platformie.

 


--- I N F O R M A C J A --- (24.03.2020r.)

 Zgodnie z zapisami rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. :

 - rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

 - rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 od 25 marca 2020 r. nauka będzie obowiązkowo odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 W szkołach zaocznych oraz na kwalifikacyjnym kursie zawodowym opiekun medyczny zajęcia będą realizowane z przedmiotów oraz w wymiarze godzin określonych w planie zajęć na zjazd VI w dniach 27-28 marca br.

Z poważaniem: Dyrektor/ administrator


--- I N F O R M A C J A ---

Szkoły zamknięte do Wielkanocy przez koronawirusa.

Premier Morawiecki podjął decyzję. Lekcje tylko w domach.

Koronawirus w Polsce spowodował zamknięcie szkół do Wielkanocy. To decyzja premiera. Przerwa w szkołach będzie trwała do 14 kwietnia. Szkoły pozostaną zamknięte znacznie dłużej z powodu koronawirusa, bo szczyt zachorowań powinien przypaść na przełom marca i kwietnia.


https://www.gov.pl/web/koronawirus

Ważne informacje do zapoznania się odnoście KORONAWIRUSA oraz procedur postępowania.

Materiały do zapoznania się na stronie wwwGOV.PL/WEB/koronawirus


Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne

20.03.2020

 ARTYKUŁ ze strony GOV.PL (ministerstwa edukcajic nariodowej)

Zmieniliśmy przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Określiliśmy zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzyliśmy możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

...

Cały artykuł:  https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--nowe-regulacje-prawne


--- I N F O R M A C J A ---                                                        Aktualizacja 13.03.2020r.

W związku z zaistniałą sytuacją rozprzestrzeniania się wirusa Covis – 19,

nie odbywają się zajęcia w szkole do dnia 25 marca.

Proszę o zapoznanie się z kolejnymi lekcjami według podstawy programowej

na stronach www.gov.pl/zdalnelekcje/szkolasrednia oraz maturzyści dodatkowo

na stronie www.cke.gov.pl gdzie są materiały dodatkowe i arkusze maturalne do rozwiązania.


--- I N F O R M A C J A ---

Wszelkie sprawy dotyczące szkoły zaocznej dla dorosłych, kursów lub spraw związanych działalnością  CKZiU Żuromin proszę kierować na e-maila: pckuip_zur(malpa wpisana znakiem)poczta.onet.pl lub telefonicznie 23 657 24 18.

W trosce o zdrowie Państwa i naszych pracowników prosimy o ograniczenie wizyt w CKZiU Żuromin.

Z poważaniem: Dyrektor/ administrator


--- I N F O R M A C J A ---

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych od 12-25 marca 2020r
Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej
od 12 do 25 marca 2020
zajęcia realizowane w ramach praktycznej nauki zawodu zostają zawieszone;
od16 marca 2020 do 25 marca 2020r. zostają zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
Zjazd szkół dla dorosłych zaplanowany  w dniach 20-21 marca 2020r. zostaje odwołany

Z poważaniem: Dyrektor/ administrator