- I N F O R M A C J A ---

Plan dostępny w zakładce Plany Zajęć

lub kliknij link:

PLANY ZAJĘĆ SZKOŁA ZAOCZNA DLA DOROSŁYCH


Zostały zaktualizowane pliki:

Terminarz rekrutacji na semestry pierwsze rozpoczynające się w lutym 2019 roraz INFORMACJA O SZKOLE - CKZIU  ŻUROMINPliki dostępne w zakładce:-->> DO POBRANIA-->>NEW DOKUMENTY CKZIU

Z Poważaniem: Dyrektor/ Administrator


 

 TERMINY EGZAMINÓW SEMESTRALNYCH  DLA KLAS II LO III LO, I PL, II PL

 EGZAMINY PISEMNE ROZPOCZYNAJĄ SIĘ  O GODZINIE 14:00

EGZAMINY USTNE ROZPOCZYNAJĄ SIĘ  O GODZINIE 15:00

 

I PL

II PL

Przedmiot

Data egzaminu

Przedmiot

Data egzaminu

Egzamin pisemny

Egzamin ustny

Egzamin pisemny

Egzamin ustny

Język angielski

14.01.2019

15.01.2019

Zarządzanie systemami bhp

14.01.2019

16.01.2019

Podstawy prawa cywilnego

15.01.2019

16.01.2019

Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych

15.01.2019

16.01.2019

Postępowanie w administracji

16.01.2019

17.01.2019

Język angielski

16.01.2019

15.01.2019

Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej

 

14.01.2019

Ocena ryzyka zawodowego

 

14.01.2019

Podstawy finansów publicznych

 

14.01.2019

Zagrożenia w środowisku pracy

 

14.01.2019

Wykonywanie pracy biurowej

 

15.01.2019

 

 

 

Podstawy prawa pracy

 

16.01.2019

 

 

 

Podstawy prawa administracyjnego

 

17.01.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II LO

III LO

Przedmiot

Data egzaminu

Przedmiot

Data egzaminu

Egzamin pisemny

Egzamin ustny

Egzamin pisemny

Egzamin ustny

Język polski

14.01.2019

15.01.2019

Język polski

14.01.2019

15.01.2019

Język angielski

15.01.2019

16.01.2019

Język niemiecki 

15.01.2019

16.01.2019

Matematyka

16.01.2019

14.01.2019

Matematyka

16.01.2019

14.01.2019

Historia

 

15.01.2019

Przyroda

 

15.01.2019

Przyroda

 

16.01.2019

Historia

 

16.01.2019