--- I N F O R M A C J A --- (02.11.2020r.)

 Do nauczycieli prowadzących zajęcia na turnusach/ kursach dokształcania teoretycznego oraz w szkole zaocznej dla dorosłych.

 Proszę wypełnić i dostarczyć do CKZiU polecenie pracy zdalnej. Aby ograniczyć ilość osób w sekretariacie CKZiU proszę, aby wypełniony dokument zostawić w skrzyni na dokumenty znajdującej się w holu głównym.

 link do pliku .pdf polecenie pracy zdalnej do wypełnienia

Z poważaniem
Dyrektor CKZiU


--- I N F O R M A C J A ---

  Informacja ze strony internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej

  Uczniowie wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę zdalną.

  Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wejdą w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 29 listopada br.

 

"Do 29 listopada br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych".

 

 Zajęcia praktyczne i szkoły zaoczne dla dorosłych w tym terminie również realizują naukę zdalną.

https://www.gov.pl/web/edukacja/przedluzenie-zawieszenia-zajec

  Z poważaniem
Dyrektor CKZiU


Czas trwania godzin lekcyjnych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żurominie

Piątek
Sobota
1 - 15 30 – 16 15 1 - 8 00 – 8 45 7 - 13 00 – 13 45
     
2 - 16 20 – 17 05 2 - 8 50 – 9 35 8 - 13 50 – 14 35
     
3 - 17 10 – 17 55 3- 9 40 – 10 25 9 - 14 40 – 15 25
     
4 - 18 05 – 18 50 4- 10 30 – 11 15 10 - 15 30 – 16 15
     
5 - 18 55 – 19 40 5 - 11 20 – 12 05 11 - 16 20 – 1705
     
6 - 19 45 – 20 30 6 - 12 10 – 12 55  

PLAN ZAJĘĆ

SEMESTR I ZJAZD IX 11-12.12.2020r.

 

Lp.

Data/przedmiot

II LOA /sem IV

II LOB

II PL ADM

1

11.12.2020

piątek

Język polski

Język polski

Język angielski

2

Język polski

Język polski

Język angielski

3

Język polski

Język polski

Podstawy prawa finansowego

4

Matematyka

Historia

Podstawy prawa finansowego

5

Matematyka

Historia

Podstawy prawa finansowego

6

Matematyka

Historia

Podstawy prawa finansowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Data/przedmiot

II LOA /sem IV

II LOB

II PL ADM

1

12.12.2020

Sobota

Matematyka

Matematyka

Pracownia pracy biurowej

2

Matematyka

Matematyka

Pracownia pracy biurowej

3

Matematyka

Matematyka

Pracownia pracy biurowej

4

Historia

Matematyka

Podstawy prawa pracy

5

Historia

Historia

Podstawy prawa pracy

6

Historia

Historia

Podstawy prawa pracy

7

Historia

Historia

Podstawy prawa pracy

8

Język angielski

Historia

Postepowanie w administracji

9

Język angielski

Przyroda

Postepowanie w administracji

10

Język angielski

Przyroda

Postepowanie w administracji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN ZAJĘĆ

SEMESTR I ZJAZD X 17-18.12.2020r.

 

 

Lp.

Data/przedmiot

II LOA /sem IV

II LOB

II PL ADM

1

17.12.2020

piątek

 

Język polski

Organizacja pracy biurowej

2

 

Język polski

Organizacja pracy biurowej

3

 

Język polski

Organizacja pracy biurowej

4

 

Język niemiecki I

Podstawy prawa administracyjnego 

5

 

Język niemiecki I

Podstawy prawa administracyjnego 

6

 

Język niemiecki I

Podstawy prawa administracyjnego 

 

Lp.

Data/przedmiot

II LOA /sem IV

II LOB

II PL ADM

1

18.12.2020

Sobota

 

Matematyka

Pracownia pracy biurowej

2

 

Matematyka

Pracownia pracy biurowej

3

 

Matematyka

Pracownia pracy biurowej

4

 

Historia

Podstawy prawa cywilnego

5

 

Historia

Podstawy prawa cywilnego

6

 

Historia

Podstawy prawa cywilnego

7

 

Historia

Postepowanie w administracji

8

 

Język niemiecki II

Postepowanie w administracji

9

 

Język niemiecki II

Postepowanie w administracji

10

 

Język niemiecki II

Postepowanie w administracji