--- I N F O R M A C J A ---

Terminarz zjazdów na II semestr Rok 2018/ 2019

 

8-9.03.2019

15-16.03.2019

29-30.03.2019

5-6.04.2019

26-27.04.2019

10-11.05.2019

17-18.2019

31.05.-01.06.2019

7-8.06.2019

 

 

W przygotowaniu...


   --- I N F O R M A C J A ---

Czas trwania godzin lekcyjnych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żurominie

 

Piątek
Sobota
1 - 15 30 – 16 15 1 - 8 00 – 8 45 7 - 13 00 – 13 45
     
2 - 16 20 – 17 05 2 - 8 50 – 9 35 8 - 13 50 – 14 35
     
3 - 17 10 – 17 55 3- 9 40 – 10 25 9 - 14 40 – 15 25
     
4 - 18 05 – 18 50 4- 10 30 – 11 15 10 - 15 30 – 16 15
     
5 - 18 55 – 19 40 5 - 11 20 – 12 05 11 - 16 20 – 1705
     
6 - 19 45 – 20 30 6 - 12 10 – 12 55  
  ·  

 


PLAN ZAJĘĆ

SEMESTR II ZJAZD VI 05-06.04.2019r.

 

Lp.

Data/przedmiot

I LO

II LO

III LO

I PL ADM

1

05.04.2019

piątek

Fizyka

Matematyka

Język polski

Wykonywanie pracy biurowej

2

Fizyka

Matematyka

Język polski

Wykonywanie pracy biurowej

3

Fizyka

Matematyka

Język polski

Wykonywanie pracy biurowej

4

Matematyka

Język polski

Język niemiecki I

Postępowanie w administracji

5

Matematyka

Język polski

Język niemiecki I

Postępowanie w administracji

6

Matematyka

Język polski

Język niemiecki I

Postępowanie w administracji

 

Lp.

Data/przedmiot

I LO

II LO

III LO

I PL ADM

1

06.04.2019

Sobota

Historia

Historia

Język polski

Język angielski

2

Historia

Historia

Język polski

Język angielski

3

Historia

Historia

Język polski

Język angielski

4

Biologia

Matematyka

Język polski

Podstawy prawa cywilnego

5

Biologia

Matematyka

Historia

Podstawy prawa cywilnego

6

Biologia

Matematyka

Historia

Podstawy prawa cywilnego

7

Język polski

Matematyka

Historia

Podstawy finansów publicznych

8

Język polski

Język polski

Historia

Podstawy finansów publicznych

9

Język polski

Język polski

Język niemiecki II

Podstawy finansów publicznych

10

 

Język polski

Język niemiecki II

Podstawy finansów publicznych

11

 

 

Język niemiecki II

 

 

PLAN ZAJĘĆ Kwalifikacyjny kurs zawodowy opiekun medyczny

SEMESTR I ZJAZD I 05-06.04.2019

 

Lp.

Data/przedmiot

I OM

1

05.04.2019

piątek

Podstawy psychologii, socjologii i pedagogiki społecznej

2

Podstawy psychologii, socjologii i pedagogiki społecznej

3

Podstawy psychologii, socjologii i pedagogiki społecznej

4

Anatomia, fizjologia, patologia z elementami pomocy

5

Anatomia, fizjologia, patologia z elementami pomocy

6

Anatomia, fizjologia, patologia z elementami pomocy

 

Lp.

Data/przedmiot

I OM

1

06.04.2019

Sobota

Podstawy psychologii, socjologii i pedagogiki społecznej

2

Podstawy psychologii, socjologii i pedagogiki społecznej

3

Podstawy psychologii, socjologii i pedagogiki społecznej

4

Podstawy psychologii, socjologii i pedagogiki społecznej

5

Bezpieczeństwo i higiena pracy

6

Bezpieczeństwo i higiena pracy

7

Planowanie, organizowanie i wykonywanie  czynności opiekuńczych, higienicznych

i pielęgnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej

8

Planowanie, organizowanie i wykonywanie  czynności opiekuńczych, higienicznych

 i pielęgnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej

9

Planowanie, organizowanie i wykonywanie  czynności opiekuńczych, higienicznych

 i pielęgnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej

10

Planowanie, organizowanie i wykonywanie  czynności opiekuńczych, higienicznych

i pielęgnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej

11

Planowanie, organizowanie i wykonywanie  czynności opiekuńczych, higienicznych

 i pielęgnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej

 

 

PLAN ZAJĘĆ

SEMESTR II ZJAZD VII 26-27.04.2019r.

 

Lp.

Data/przedmiot

I LO

II LO

I PL ADM

1

26.04.2019

piątek

Matematyka

Historia

Język angielski

2

Matematyka

Historia

Język angielski

3

Matematyka

Historia

Język angielski

4

Historia

Język polski

Postępowanie w administracji

5

Historia

Język polski

Postępowanie w administracji

6

Historia

Język polski

Postępowanie w administracji

 

Lp.

Data/przedmiot

I LO

II LO

I PL ADM

1

27.04.2019

Sobota

Język polski

Historia

Podstawy prawa administracyjnego

2

Język polski

Historia

Podstawy prawa administracyjnego

3

Język polski

Historia

Podstawy prawa administracyjnego

4

Geografia

Matematyka

Podstawy prawa pracy

5

Geografia

Matematyka

Podstawy prawa pracy

6

Geografia

Matematyka

Podstawy prawa pracy

7

Informatyka

Matematyka

Wykonywanie pracy biurowej

8

Informatyka

Język polski

Wykonywanie pracy biurowej

9

Informatyka

Język polski

Wykonywanie pracy biurowej

10

Informatyka

Język polski

Wykonywanie pracy biurowej

11

 

 

 

 

PLAN ZAJĘĆ Kwalifikacyjny kurs zawodowy opiekun medyczny

SEMESTR I ZJAZD IV 26-27.04.2019

 

Lp.

Data/przedmiot

I OM

1

26.04.2019

piątek

Podstawy psychologii, socjologii i pedagogiki społecznej

2

Podstawy psychologii, socjologii i pedagogiki społecznej

3

Podstawy psychologii, socjologii i pedagogiki społecznej

4

Bezpieczeństwo i higiena pracy

5

Bezpieczeństwo i higiena pracy

6

Bezpieczeństwo i higiena pracy

 

Lp.

Data/przedmiot

I OM

1

27.04.2019

Sobota

Anatomia, fizjologia, patologia z elementami pomocy

2

Anatomia, fizjologia, patologia z elementami pomocy

3

Anatomia, fizjologia, patologia z elementami pomocy

4

Anatomia, fizjologia, patologia z elementami pomocy

5

Anatomia, fizjologia, patologia z elementami pomocy

6

Planowanie, organizowanie i wykonywanie  czynności opiekuńczych,

 higienicznych i pielęgnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej

7

Planowanie, organizowanie i wykonywanie  czynności opiekuńczych,

higienicznych i pielęgnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej

8

Planowanie, organizowanie i wykonywanie  czynności opiekuńczych,

higienicznych i pielęgnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej

9

Planowanie, organizowanie i wykonywanie  czynności opiekuńczych,

 higienicznych i pielęgnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej

10

Planowanie, organizowanie i wykonywanie  czynności opiekuńczych,

 higienicznych i pielęgnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej

11

Planowanie, organizowanie i wykonywanie  czynności opiekuńczych,

higienicznych i pielęgnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej

 

PLAN ZAJĘĆ

SEMESTR II ZJAZD VIII 10-11.05.2019r.

 

Lp.

Data/przedmiot

I LO

II LO

I PL ADM

1

10.05.2019

piątek

Język angielski

Historia

Postępowanie w administracji

2

Język angielski

Historia

Postępowanie w administracji

3

Język angielski

Historia

Postępowanie w administracji

4

Matematyka

Język angielski

Działalność gospod. w jedn. admin.

5

Matematyka

Język angielski

Działalność gospod. w jedn. admin.

6

Matematyka

Język angielski

Działalność gospod. w jedn. admin.

 

Lp.

Data/przedmiot

I LO

II LO

I PL ADM

1

11.05.2019

Sobota

Geografia

Język polski

Postępowanie w administracji

2

Geografia

Język polski

Postępowanie w administracji

3

Geografia

Język polski

Postępowanie w administracji

4

Historia

Matematyka

Postępowanie w administracji

5

Historia

Matematyka

Podstawy prawa cywilnego

6

Historia

Matematyka

Podstawy prawa cywilnego

7

Informatyka

Matematyka

Podstawy prawa cywilnego

8

Informatyka

Przyroda

Język angielski

9

Informatyka

Przyroda

Język angielski

10

Informatyka

Przyroda

Język angielski

11

 

 

 

 

PLAN ZAJĘĆ Kwalifikacyjny kurs zawodowy opiekun medyczny

SEMESTR I ZJAZD V 10-11.05.2019

 

Lp.

Data/przedmiot

I OM

1

10.05.2019

piątek

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

2

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

3

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

4

Podstawy psychologii, socjologii i pedagogiki społecznej

5

Podstawy psychologii, socjologii i pedagogiki społecznej

6

Podstawy psychologii, socjologii i pedagogiki społecznej

 

Lp.

Data/przedmiot

I OM

1

11.05.2019

Sobota

Anatomia, fizjologia, patologia z elementami pomocy

2

Anatomia, fizjologia, patologia z elementami pomocy

3

Anatomia, fizjologia, patologia z elementami pomocy

4

Anatomia, fizjologia, patologia z elementami pomocy

5

Anatomia, fizjologia, patologia z elementami pomocy

6

Planowanie, organizowanie i wykonywanie  czynności opiekuńczych,

 higienicznych i pielęgnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej

7

Planowanie, organizowanie i wykonywanie  czynności opiekuńczych,

 higienicznych i pielęgnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej

8

Planowanie, organizowanie i wykonywanie  czynności opiekuńczych

, higienicznych i pielęgnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej

9

Planowanie, organizowanie i wykonywanie  czynności opiekuńczych

, higienicznych i pielęgnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej

10

Planowanie, organizowanie i wykonywanie  czynności opiekuńczych,

higienicznych i pielęgnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej

11

Planowanie, organizowanie i wykonywanie  czynności opiekuńczych,

higienicznych i pielęgnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej

 

 

 

Dyrektor/ Administrator CKZiU