--- I N F O R M A C J A --- (02.11.2020r.)

 


Czas trwania godzin lekcyjnych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żurominie

Piątek
Sobota
1 - 15 30 – 16 15 1 - 8 00 – 8 45 7 - 13 00 – 13 45
     
2 - 16 20 – 17 05 2 - 8 50 – 9 35 8 - 13 50 – 14 35
     
3 - 17 10 – 17 55 3- 9 40 – 10 25 9 - 14 40 – 15 25
     
4 - 18 05 – 18 50 4- 10 30 – 11 15 10 - 15 30 – 16 15
     
5 - 18 55 – 19 40 5 - 11 20 – 12 05 11 - 16 20 – 1705
     
6 - 19 45 – 20 30 6 - 12 10 – 12 55  

PLAN ZAJĘĆ

SEMESTR II ZJAZD VII 26-27.03.2021r.

 

 

Lp.

Data/przedmiot

III LOA /sem V

II LOB

II PL ADM

1

26.03.2021

piątek

Język angielski

Język polski

Pracownia pracy biurowej

2

Język angielski

Język polski

Pracownia pracy biurowej

3

Język angielski

Język polski

Pracownia pracy biurowej

4

Język polski

Historia

Postepowanie w administracji

5

Język polski

Historia

Postepowanie w administracji

6

Język polski

Historia

Postepowanie w administracji

 

Lp.

Data/przedmiot

III LOA /sem V

II LOB

II PL ADM

1

27.03.2021

Sobota

Język polski

Matematyka

Podstawy prawa administracyjnego 

2

Język polski

Matematyka

Podstawy prawa administracyjnego 

3

Język polski

Matematyka

Podstawy prawa administracyjnego 

4

Matematyka

Matematyka

Postepowanie w administracji

5

Matematyka

Język polski

Postepowanie w administracji

6

Matematyka

Język polski

Postepowanie w administracji

7

Matematyka

Język polski

Postepowanie w administracji

8

Historia

Język polski

Podstawy prawa pracy

9

Historia

Przyroda

Podstawy prawa pracy

10

Historia

Przyroda

Podstawy prawa pracy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN ZAJĘĆ

SEMESTR II ZJAZD VIII 09-10.04.2021r.

 

 

Lp.

Data/przedmiot

III LOA /sem V

II LOB

II PL ADM

1

09.04.2021

piątek

Język angielski

Historia

Pracownia pracy biurowej

2

Język angielski

Historia

Pracownia pracy biurowej

3

Język angielski

Historia

Pracownia pracy biurowej

4

Historia

Język polski

Postepowanie w administracji

5

Historia

Język polski

Postepowanie w administracji

6

Historia

Język polski

Postepowanie w administracji

 

Lp.

Data/przedmiot

III LOA /sem V

II LOB

II PL ADM

1

10.04.2021

Sobota

Przyroda 

Matematyka

Pracownia pracy biurowej

2

Przyroda 

Matematyka

Pracownia pracy biurowej

3

Przyroda 

Matematyka

Pracownia pracy biurowej

4

Matematyka

Historia

Pracownia pracy biurowej

5

Matematyka

Historia

Podstawy prawa cywilnego

6

Matematyka

Historia

Podstawy prawa cywilnego

7

Matematyka

Historia

Podstawy prawa cywilnego

8

Język polski

Język polski

Podstawy prawa administracyjnego 

9

Język polski

Język polski

Podstawy prawa administracyjnego 

10

Język polski

Język polski

Podstawy prawa administracyjnego