--- I N F O R M A C J A ---

 Terminy zjazdów I semestr roku szkolnego 2019/2020

 1.                   6 - 7.09.2019

 2.                   19 - 20.09.2019

 3.                   4 - 5.10.2019

 4.                   18 - 19.10.2019

 5.                   25 - 26.10.2019

 6.                   15 - 16.11.2019

 7.                   22 - 23.11.2019

 8.                   6 - 7.12.2019

 9.                   13 - 14.12.2019

 10.                10 - 11.01.2020

 11.                17 - 18.01.2020

 Terminy zjazdów II semestr roku szkolnego 2019/2020

  1.                   31.01.2020 - 01.02.2020

 2.                   7 - 8.02.2020

 3.                   28 - 29.02.2020

 4.                   6 - 7.03.2020

 5.                   20 - 21.03.2020

 6.                   27 - 28.03.2020

 7.                   17 - 18.04.2020

 8.                   24 - 25.04.2020

 9.                   8 - 9.05.2020

 10.                22 - 23.05.2020

 11.                5 - 6.06.2020

 


Czas trwania godzin lekcyjnych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żurominie

 

Piątek
Sobota
1 - 15 30 – 16 15 1 - 8 00 – 8 45 7 - 13 00 – 13 45
     
2 - 16 20 – 17 05 2 - 8 50 – 9 35 8 - 13 50 – 14 35
     
3 - 17 10 – 17 55 3- 9 40 – 10 25 9 - 14 40 – 15 25
     
4 - 18 05 – 18 50 4- 10 30 – 11 15 10 - 15 30 – 16 15
     
5 - 18 55 – 19 40 5 - 11 20 – 12 05 11 - 16 20 – 1705
     
6 - 19 45 – 20 30 6 - 12 10 – 12 55  
   

PLAN ZAJĘĆ

SEMESTR I ZJAZD VIII  7.12.2019r.

    

Lp.

Data/przedmiot

I LOA /sem II

I LOB

III LO

I PL ADM

II PL ADM

1

7.12.2019

Sobota

Język polski

 

Język polski

Podstawy prawa cywilnego

Wykonywanie pracy biurowej

2

Język polski

 

Język polski

Podstawy prawa cywilnego

Wykonywanie pracy biurowej

3

Język polski

 

Język polski

Podstawy prawa cywilnego

Wykonywanie pracy biurowej

4

Chemia 

 

Język angielski

Pracownia pracy biurowej

Podstawy prawa administracyjnego

5

Chemia 

 

Język angielski

Pracownia pracy biurowej

Podstawy prawa administracyjnego

6

Chemia 

 

Język angielski

Pracownia pracy biurowej

Podstawy prawa administracyjnego

7

Chemia 

 

Historia

Pracownia pracy biurowej

Podstawy prawa cywilnego

8

Informatyka

 

Historia

Podstawy prawa administracyjnego

Podstawy prawa cywilnego

9

Informatyka

 

Historia

Podstawy prawa administracyjnego

Podstawy prawa cywilnego

10

Informatyka

 

 

Podstawy prawa administracyjnego

Podstawy prawa cywilnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN ZAJĘĆ

Kwalifikacyjny kurs zawodowy opiekun medyczny

SEMESTR I ZJAZD VIII 7.12.2019

 

Lp.

Data/przedmiot

I KKZ

1

7.12.2019

Sobota

Planowanie, organizowanie i wykonywanie  czynności opiekuńczych, higienicznych

i pielęgnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej

2

Planowanie, organizowanie i wykonywanie  czynności opiekuńczych, higienicznych

i pielęgnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej

3

Planowanie, organizowanie i wykonywanie  czynności opiekuńczych, higienicznych

i pielęgnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej

4

Planowanie, organizowanie i wykonywanie  czynności opiekuńczych, higienicznych

i pielęgnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej

5

Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia

6

Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia

7

Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia

8

Język migowy

9

Język migowy

10

Język migowy

  PLAN ZAJĘĆ

SEMESTR I ZJAZD IX  13-14.12.2019r.

   

Lp.

Data/przedmiot

I LOA /semII

I LOB

III LO

I PL ADM

II PL ADM

1

13.12.2019

piątek

Biologia

Biologia

Język polski

Pracownia pracy biurowej

Postępowanie w administracji

2

Biologia

Biologia

Język polski

Pracownia pracy biurowej

Postępowanie w administracji

3

Geografia 

Fizyka

Język polski

Język angielski

Postępowanie w administracji

4

Geografia 

Fizyka

Matematyka

Język angielski

Wykonywanie pracy biurowej

5

Geografia 

Fizyka

Matematyka

Język angielski

Wykonywanie pracy biurowej

6

Geografia 

 

Matematyka

Język angielski

Wykonywanie pracy biurowej

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Data/przedmiot

I LOA /semII

I LOB

III LO

I PL ADM

II PL ADM

1

14.12.2019

Sobota

Język angielski

Matematyka

Historia

Postępowanie w administracji

Podstawy prawa cywilnego

2

Język angielski

Matematyka

Historia

Postępowanie w administracji

Podstawy prawa cywilnego

3

Język angielski

Matematyka

Historia

Postępowanie w administracji

Podstawy prawa cywilnego

4

WOS

Podst. przedsiębiorczości

Język angielski

Postępowanie w administracji

Podstawy prawa cywilnego

5

WOS

Podst. przedsiębiorczości

Język angielski

Podstawy prawa cywilnego

Podstawy prawa administracyjnego

6

WOS

Podst. przedsiębiorczości

Język angielski

Podstawy prawa cywilnego

Podstawy prawa administracyjnego

7

Matematyka

Podst. przedsiębiorczości

Przyroda

Podstawy prawa cywilnego

Podstawy prawa administracyjnego

8

Matematyka

Informatyka

Przyroda

Pracownia pracy biurowej

Działalność gospod. w jedn. admin.

9

Matematyka

Informatyka

Przyroda

Pracownia pracy biurowej

Działalność gospod. w jedn. admin.

10

Matematyka

Informatyka

Przyroda

Pracownia pracy biurowej

Działalność gospod. w jedn. admin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN ZAJĘĆ

Kwalifikacyjny kurs zawodowy opiekun medyczny

SEMESTR I ZJAZD IX 13-14.12.2019

 

Lp.

Data/przedmiot

I KKZ

1

13.12.2019

piątek

Język niemiecki

2

Język niemiecki

3

Anatomia, fizjologia patologia z elementami pomocy

4

Anatomia, fizjologia patologia z elementami pomocy

5

Anatomia, fizjologia patologia z elementami pomocy

6

Anatomia, fizjologia patologia z elementami pomocy

 

Lp.

Data/przedmiot

I KKZ

1

14.12.2019

Sobota

Planowanie, organizowanie i wykonywanie  czynności opiekuńczych, higienicznych i pielęgnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej

2

Planowanie, organizowanie i wykonywanie  czynności opiekuńczych, higienicznych i pielęgnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej

3

Planowanie, organizowanie i wykonywanie  czynności opiekuńczych, higienicznych i pielęgnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej

4

Rozpoznawanie problemów i potrzeb osoby chorej i niesamodzielnej

5

Rozpoznawanie problemów i potrzeb osoby chorej i niesamodzielnej

6

Rozpoznawanie problemów i potrzeb osoby chorej i niesamodzielnej

7

Rozpoznawanie problemów i potrzeb osoby chorej i niesamodzielnej

8

Język migowy

9

Język migowy

10

Język migowy