--- I N F O R M A C J A --- (02.11.2020r.)

 


Czas trwania godzin lekcyjnych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żurominie

Piątek
Sobota
1 - 15 30 – 16 15 1 - 8 00 – 8 45 7 - 13 00 – 13 45
     
2 - 16 20 – 17 05 2 - 8 50 – 9 35 8 - 13 50 – 14 35
     
3 - 17 10 – 17 55 3- 9 40 – 10 25 9 - 14 40 – 15 25
     
4 - 18 05 – 18 50 4- 10 30 – 11 15 10 - 15 30 – 16 15
     
5 - 18 55 – 19 40 5 - 11 20 – 12 05 11 - 16 20 – 1705
     
6 - 19 45 – 20 30 6 - 12 10 – 12 55  

 

PLAN ZAJĘĆ

SEMESTR II ZJAZD IX 23-24.04.2021r.

 

 

Lp.

Data/przedmiot

III LOA /sem V

II LOB

II PL ADM

1

23.04.2021

piątek

 

Historia

Podstawy prawa cywilnego

2

 

Historia

Podstawy prawa cywilnego

3

 

Historia

Podstawy prawa cywilnego

4

 

Język niemiecki I

Podstawy prawa administracyjnego 

5

 

Język niemiecki I

Podstawy prawa administracyjnego 

6

 

Język niemiecki I

Podstawy prawa administracyjnego 

 

Lp.

Data/przedmiot

III LOA /sem V

II LOB

II PL ADM

1

24.04.2021

Sobota

 

Matematyka

Język angielski

2

 

Matematyka

Język angielski

3

 

Matematyka

Język angielski

4

 

Przyroda

Podstawy prawa pracy

5

 

Przyroda

Podstawy prawa pracy

6

 

Przyroda

Podstawy prawa pracy

7

 

Język niemiecki II

Podstawy prawa finansowego 

8

 

Język niemiecki II

Podstawy prawa finansowego 

9

 

Język niemiecki II

Podstawy prawa administracyjnego 

10

 

 

Podstawy prawa administracyjnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN ZAJĘĆ

SEMESTR II ZJAZD X 07-08.05.2021r.

 

 

Lp.

Data/przedmiot

III LOA /sem V

II LOB

II PL ADM

1

07.05.2021

piątek

Język angielski

Język polski

Organizacja pracy biurowej

2

Język angielski

Język polski

Organizacja pracy biurowej

3

Język angielski

Język polski

Organizacja pracy biurowej

4

Historia

Język niemiecki I

Organizacja pracy biurowej

5

Historia

Język niemiecki I

Podstawy prawa administracyjnego 

6

Historia

Język niemiecki I

Podstawy prawa administracyjnego 

 

Lp.

Data/przedmiot

III LOA /sem V

II LOB

II PL ADM

1

08.05.2021

Sobota

Przyroda 

Matematyka

Język angielski

2

Przyroda 

Matematyka

Język angielski

3

Przyroda 

Matematyka

Język angielski

4

Matematyka

Historia

Język angielski

5

Matematyka

Historia

Podstawy prawa cywilnego

6

Matematyka

Historia

Podstawy prawa cywilnego

7

 

Język niemiecki II

Podstawy prawa cywilnego

8

 

Język niemiecki II

Postepowanie w administracji

9

 

Język niemiecki II

Postepowanie w administracji

10

 

 

Postepowanie w administracji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN ZAJĘĆ

SEMESTR II ZJAZD XI 21-22.05.2021r.

 

Lp.

Data/przedmiot

III LOA /sem V

II LOB

II PL ADM

1

21.05.2021

piątek

Matematyka

Język polski

Pracownia pracy biurowej

2

Matematyka

Język polski

Pracownia pracy biurowej

3

Historia

Język polski

Pracownia pracy biurowej

4

Historia

Język niemiecki I

Pracownia pracy biurowej

5

Historia

Język niemiecki I

Podstawy prawa finansowego 

6

Historia

Język niemiecki I

Podstawy prawa finansowego 

 

Lp.

Data/przedmiot

III LOA /sem V

II LOB

II PL ADM

1

22.05.2021

Sobota

Przyroda 

Matematyka

Organizacja pracy biurowej

2

Przyroda 

Matematyka

Organizacja pracy biurowej

3

Przyroda 

Historia

Podstawy prawa pracy

4

Język polski

Historia

Podstawy prawa pracy

5

Język polski

Przyroda 

Podstawy prawa pracy

6

Język polski

Przyroda 

Podstawy prawa pracy

7

Język angielski

Język niemiecki II

Postepowanie w administracji

8

Język angielski

Język niemiecki II

Postepowanie w administracji

9

Język angielski

Język niemiecki II

Postepowanie w administracji

10