--- I N F O R M A C J A ---

TERMINY EGZAMINÓW SEMESTRALNYCH  DLA KLAS I LOA, I LOB, III LO, I PL, II PL

 EGZAMINY PISEMNE ROZPOCZYNAJĄ SIĘ O GODZINIE 14:00

EGZAMINY USTNE ROZPOCZYNAJĄ SIĘ O GODZINIE 15:00

I PL

Przedmiot

Data egzaminu

Egzamin pisemny

Egzamin ustny

Język angielski

20.01.2020

21.01.2020

Organizacja pracy biurowej

21.01.2020

22.01.2020

Postępowanie w administracji

22.01.2020

23.01.2020

Podstawy prawa cywilnego

 

20.01.2020

BHP

 

20.01.2020

Ekonomiczne podst. funkcjonowania przedsięb

 

21.01.2020

Pracownia pracy biurowej

 

22.01.2020

Podstawy prawa administracyjnego

 

23.01.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


II PL

Przedmiot

Data egzaminu

Egzamin pisemny

Egzamin ustny

Język angielski

20.01.2020

21.01.2020

Postępowanie w administracji

21.01.2020

22.01.2020

Podstawy prawa cywilnego

22.01.2020

23.01.2020

Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej

 

20.01.2020

Wykonywanie pracy biurowej

 

21.01.2020

Podstawy prawa adm

 

22.01.2020

Podstawy prawa pracy

 

23.01.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I LO A

I LO B

Przedmiot

Data egzaminu

Przedmiot

Data egzaminu

Egzamin pisemny

Egzamin ustny

Egzamin pisemny

Egzamin ustny

Język polski

20.01.2020

21.01.2020

Język polski

20.01.2020

21.01.2020

Język angielski

21.01.2020

22.01.2020

Język niemiecki

21.01.2020

22.01.2020

Matematyka

22.01.2020

23.01.2020

Matematyka

22.01.2020

23.01.2020

WOS

 

20.01.2020

Chemia

 

20.01.2020

Historia

 

20.01.2020

Historia

 

20.01.2020

Chemia

 

21.01.2020

Biologia

 

21.01.2020

Biologia

 

21.01.2020

Geografia

 

21.01.2020

Fizyka

 

22.01.2020

Fizyka

 

22.01.2020

Geografia

 

22.01.2020

WOS

 

22.01.2020

Informatyka

 

23.01.2020

Informatyka

 

23.01.2020

Podstawy Przedsieborczości

 

23.01.2020

Podstawy Przedsieborczości

 

23.01.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III LO

Przedmiot

Data egzaminu

Egzamin pisemny

Egzamin ustny

Język polski

20.01.2020

21.01.2020

Matematyka

21.01.2020

22.01.2020

Język angielski  

22.01.2020

23.01.2020

Przyroda

 

20.01.2020

Historia

 

21.01.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


    Terminy zjazdów II semestr roku szkolnego 2019/2020

  1.                   31.01.2020 - 01.02.2020

 2.                   7 - 8.02.2020

 3.                   28 - 29.02.2020

 4.                   6 - 7.03.2020

 5.                   20 - 21.03.2020

 6.                   27 - 28.03.2020

 7.                   17 - 18.04.2020

 8.                   24 - 25.04.2020

 9.                   8 - 9.05.2020

 10.                22 - 23.05.2020

 11.                5 - 6.06.2020


Czas trwania godzin lekcyjnych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żurominie

Piątek
Sobota
1 - 15 30 – 16 15 1 - 8 00 – 8 45 7 - 13 00 – 13 45
     
2 - 16 20 – 17 05 2 - 8 50 – 9 35 8 - 13 50 – 14 35
     
3 - 17 10 – 17 55 3- 9 40 – 10 25 9 - 14 40 – 15 25
     
4 - 18 05 – 18 50 4- 10 30 – 11 15 10 - 15 30 – 16 15
     
5 - 18 55 – 19 40 5 - 11 20 – 12 05 11 - 16 20 – 1705
     
6 - 19 45 – 20 30 6 - 12 10 – 12 55  

PLAN ZAJĘĆ

SEMESTR II ZJAZD I  31.01-01.02.2020r.

 

Lp.

Data/przedmiot

I LOA /semII

I LOB

III LO

I PL ADM

II PL ADM

1

31.01.2020

piątek

Język polski

Matematyka

Matematyka

Postępowanie w administracji

Postępowanie w administracji

2

Język polski

Matematyka

Matematyka

Postępowanie w administracji

Postępowanie w administracji

3

Język polski

Matematyka

Matematyka

Postępowanie w administracji

Postępowanie w administracji

4

Matematyka

Język polski

Język polski

Postępowanie w administracji

Wykonywanie pracy biurowej

5

Matematyka

Język polski

Język polski

Postępowanie w administracji

Wykonywanie pracy biurowej

6

Matematyka

Język polski

Język polski

Postępowanie w administracji

Wykonywanie pracy biurowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Data/przedmiot

I LOA /semII

I LOB

III LO

I PL ADM

II PL ADM

1

01.02.2020

Sobota

Język polski

Język polski

Matematyka

Postępowanie w administracji

Działalność gospod. w jedn. admin.

2

Język polski

Język polski

Matematyka

Postępowanie w administracji

Działalność gospod. w jedn. admin.

3

Język polski

Język polski

Matematyka

Postępowanie w administracji

Działalność gospod. w jedn. admin.

4

Matematyka

Język niemiecki

Język polski

Postępowanie w administracji

Działalność gospod. w jedn. admin.

5

Matematyka

Język niemiecki

Język polski

BHP

Postępowanie w administracji

6

Matematyka

Język niemiecki

Język polski

BHP

Postępowanie w administracji

7

Historia

Informatyka

Historia

BHP

Postępowanie w administracji

8

Historia

Informatyka

Historia

Podstawy prawa cywilnego

Wykonywanie pracy biurowej

9

Historia

Informatyka

Historia

Podstawy prawa cywilnego

Wykonywanie pracy biurowej

10

Historia

Informatyka

Historia

Podstawy prawa cywilnego

Wykonywanie pracy biurowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PLAN ZAJĘĆ Kwalifikacyjny kurs zawodowy opiekun medyczny

SEMESTR II ZJAZD I  31.01-01.02.2020r.

 

Lp.

Data/przedmiot

I KKZ

1

31.01.2020

piątek

Język migowy

2

Język migowy

3

Język migowy

4

Zdrowie publiczne

5

Zdrowie publiczne

6

Zdrowie publiczne

 

Lp.

Data/przedmiot

I KKZ

1

01.02.2020

Sobota

Planowanie, organizowanie i wykonywanie  czynności opiekuńczych, higienicznych i pielęgnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej

2

Planowanie, organizowanie i wykonywanie  czynności opiekuńczych, higienicznych i pielęgnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej

3

Planowanie, organizowanie i wykonywanie  czynności opiekuńczych, higienicznych i pielęgnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej

4

Planowanie, organizowanie i wykonywanie  czynności opiekuńczych, higienicznych i pielęgnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej

5

Planowanie, organizowanie i wykonywanie  czynności opiekuńczych, higienicznych i pielęgnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej

6

Planowanie, organizowanie i wykonywanie  czynności opiekuńczych, higienicznych i pielęgnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej

7

Planowanie, organizowanie i wykonywanie  czynności opiekuńczych, higienicznych i pielęgnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej

8

Planowanie, organizowanie i wykonywanie  czynności opiekuńczych, higienicznych i pielęgnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej

9

Planowanie, organizowanie i wykonywanie  czynności opiekuńczych, higienicznych i pielęgnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej

10

Planowanie, organizowanie i wykonywanie  czynności opiekuńczych, higienicznych i pielęgnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej