--- I N F O R M A C J A ---

W dniu 15.06.2018 o godz. 14:30 odbędzie się Posiedzenie Rady Pedagogicznej Szkół Zaocznych dla Dorosłych. 

Obecność nauczycieli prowadzących zajęcia obowiązkowa.

Z poważaniem:

Dyrektor/ Administrator CKZiU

Aktualizacja 23.05.2018r.


 --- I N F O R M A C J A ---

Czas trwania godzin lekcyjnych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żurominie

 

Piątek
Sobota
1 - 15 30 – 16 15 1 - 8 00 – 8 45 7 - 13 00 – 13 45
     
2 - 16 20 – 17 05 2 - 8 50 – 9 35 8 - 13 50 – 14 35
     
3 - 17 10 – 17 55 3- 9 40 – 10 25 9 - 14 40 – 15 25
     
4 - 18 05 – 18 50 4- 10 30 – 11 15 10 - 15 30 – 16 15
     
5 - 18 55 – 19 40 5 - 11 20 – 12 05 11 - 16 20 – 1705
     
6 - 19 45 – 20 30 6 - 12 10 – 12 55  
  ·  

TERMINY ZJAZDÓW na drugi semestr;

Terminy zjazdów II semestr roku szkolnego 2017/2018

 1. 02-03.02.2018
 2. 09-10.02.2018
 3. 23-24.02.2018
 4. 02-03.03.2018
 5. 16-17.03.2018
 6. 23-24.03.2018
 7. 06-07.04.2018
 8. 20-21.04.2018
 9. 11-12.05.2018
 10. 25-26.05.2018
 11. 08-09.06.2018