--- I N F O R M A C J A ---

Terminarz zjazdów na II semestr Rok 2018/ 2019

SEMESTR II ZJAZD  I 15-16.02.2019r.

SEMESTR II ZJAZD II 22-23.02.2019r.

 

W przygotowaniu...


   --- I N F O R M A C J A ---

Czas trwania godzin lekcyjnych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żurominie

 

Piątek
Sobota
1 - 15 30 – 16 15 1 - 8 00 – 8 45 7 - 13 00 – 13 45
     
2 - 16 20 – 17 05 2 - 8 50 – 9 35 8 - 13 50 – 14 35
     
3 - 17 10 – 17 55 3- 9 40 – 10 25 9 - 14 40 – 15 25
     
4 - 18 05 – 18 50 4- 10 30 – 11 15 10 - 15 30 – 16 15
     
5 - 18 55 – 19 40 5 - 11 20 – 12 05 11 - 16 20 – 1705
     
6 - 19 45 – 20 30 6 - 12 10 – 12 55  
  ·  

 


 

 

 

Dyrektor/ Administrator CKZiU


 

PLAN ZAJĘĆ

SEMESTR II ZJAZD II 22-23.02.2019r.

Lp.

Data/przedmiot

I LO

II LO

III LO

I PL ADM

1

22.02.2019

piątek

Język polski

Matematyka

Matematyka

Wykonywanie pracy biurowej

2

Język polski

Matematyka

Matematyka

Wykonywanie pracy biurowej

3

Język polski

Matematyka

Matematyka

Wykonywanie pracy biurowej

4

Geografia

Historia

Język polski

Podstawy prawa administracyjnego

5

Geografia

Historia

Język polski

Podstawy prawa administracyjnego

6

Geografia

Historia

Język polski

Podstawy prawa administracyjnego

 

Lp.

Data/przedmiot

I LO

II LO

III LO

I PL ADM

1

23.02.2019

Sobota

Język polski

Matematyka

Matematyka

Postępowanie w administracji

2

Język polski

Matematyka

Matematyka

Postępowanie w administracji

3

Język polski

Matematyka

Matematyka

Postępowanie w administracji

4

Język polski

Matematyka

Matematyka

Postępowanie w administracji

5

Matematyka

Język polski

Historia

Działalność gospod. w jedn.

6

Matematyka

Język polski

Historia

Działalność gospod. w jedn.

7

Matematyka

Język polski

Historia

Działalność gospod. w jedn.

8

Podstawy przedsięb.

Język angielski

Historia

Podstawy prawa cywilnego

9

Podstawy przedsięb

Język angielski

Język niemiecki I

Podstawy prawa cywilnego

10

Podstawy przedsięb

Język angielski

Język niemiecki I

Podstawy prawa cywilnego

11

 

 

Język niemiecki I