--- I N F O R M A C J A ---

 Terminarz zjazdów na I semestr Rok 2019/ 2020

 w przygotowaniu ...


Czas trwania godzin lekcyjnych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żurominie

 

Piątek
Sobota
1 - 15 30 – 16 15 1 - 8 00 – 8 45 7 - 13 00 – 13 45
     
2 - 16 20 – 17 05 2 - 8 50 – 9 35 8 - 13 50 – 14 35
     
3 - 17 10 – 17 55 3- 9 40 – 10 25 9 - 14 40 – 15 25
     
4 - 18 05 – 18 50 4- 10 30 – 11 15 10 - 15 30 – 16 15
     
5 - 18 55 – 19 40 5 - 11 20 – 12 05 11 - 16 20 – 1705
     
6 - 19 45 – 20 30 6 - 12 10 – 12 55  
   

 

 

PLAN ZAJĘĆ

SEMESTR I ZJAZD IV 18-19.10.2019r.

 

Lp.

Data/przedmiot

I LOA /semII

I LOB

III LO

I PL ADM

II PL ADM

1

18.10.2019

piątek

Język polski

Język polski

Matematyka

Organizacja  pracy biurowej

Postępowanie w administracji

2

Język polski

Język polski

Matematyka

Organizacja  pracy biurowej

Postępowanie w administracji

3

Język polski

Język polski

Matematyka

Organizacja pracy biurowej

Postępowanie w administracji

4

Język angielski

Język niemiecki

Historia

Postępowanie w administracji

Wykonywanie pracy biurowej

5

Język angielski

Język niemiecki

Historia

Postępowanie w administracji

Wykonywanie pracy biurowej

6

Język angielski

Język niemiecki

Historia

Postępowanie w administracji

Wykonywanie pracy biurowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Data/przedmiot

I LOA /semII

I LOB

III LO

I PL ADM

II PL ADM

1

18.10.2019

Sobota

Biologia

Chemia

Język polski

Pracownia pracy biurowej

Podstawy prawa administracyjnego

2

Biologia

Chemia

Język polski

Pracownia pracy biurowej

Podstawy prawa administracyjnego

3

Biologia

Chemia

Język polski

Pracownia pracy biurowej

Podstawy prawa administracyjnego

4

WOS

Chemia

Matematyka

Pracownia pracy biurowej

Podstawy prawa administracyjnego

5

WOS

Historia

Matematyka

Ekonomiczne podst. funkcjonowania przed.

Wykonywanie pracy biurowej

6

WOS

Historia

Matematyka

Ekonomiczne podst. funkcjonowania przed.

Wykonywanie pracy biurowej

7

Matematyka

Historia

Język niemiecki

Ekonomiczne podst. funkcjonowania przed.

Wykonywanie pracy biurowej

8

Matematyka

WOS

Język niemiecki

Język angielski

Podstawy prawa pracy  

9

Matematyka

WOS

Język niemiecki

Język angielski

Podstawy prawa pracy 

10

Matematyka

WOS

 

Język angielski

Podstawy prawa pracy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN ZAJĘĆ

Kwalifikacyjny kurs zawodowy opiekun medyczny

SEMESTR I ZJAZD IV 18-19.10.2019

 

Lp.

Data/przedmiot

I KKZ

1

18.10.2019

piątek

Język niemiecki

2

Język niemiecki

3

Język niemiecki

4

Anatomia, fizjologia patologia z elementami pomocy

5

Anatomia, fizjologia patologia z elementami pomocy

6

Anatomia, fizjologia patologia z elementami pomocy

 

Lp.

Data/przedmiot

I KKZ

1

18.10.2019

Sobota

Rozpoznawanie problemów i potrzeb osoby chorej i niesamodzielnej

2

Rozpoznawanie problemów i potrzeb osoby chorej i niesamodzielnej

3

Rozpoznawanie problemów i potrzeb osoby chorej i niesamodzielnej

4

Planowanie, organizowanie i wykonywanie  czynności opiekuńczych, higienicznych

 i pielęgnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej

5

Planowanie, organizowanie i wykonywanie  czynności opiekuńczych, higienicznych

 i pielęgnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej

6

Planowanie, organizowanie i wykonywanie  czynności opiekuńczych, higienicznych

i pielęgnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej

7

Planowanie, organizowanie i wykonywanie  czynności opiekuńczych, higienicznych

i pielęgnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej

8

Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia

9

Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia

10

Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia

 

PLAN ZAJĘĆ

SEMESTR I ZJAZD V 25-26.10.2019r.

 

Lp.

Data/przedmiot

I LOA /semII

I LOB

III LO

I PL ADM

II PL ADM

1

25.10.2019

piątek

Fizyka

Matematyka

Matematyka

Postępowanie w administracji

Język angielski

2

Fizyka

Matematyka

Matematyka

Postępowanie w administracji

Język angielski

3

Fizyka

Matematyka

Matematyka

Postępowanie w administracji

Język angielski

4

Język angielski

Historia

Język polski

BHP w administracji

Postępowanie w administracji

5

Język angielski

Historia

Język polski

BHP w administracji

Postępowanie w administracji

6

Język angielski

Historia

Język polski

BHP w administracji

Postępowanie w administracji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Data/przedmiot

I LOA /semII

I LOB

III LO

I PL ADM

II PL ADM

1

26.10.2019

Sobota

Podstawy przedsieb.

Geografia

Historia

Język angielski

Podstawy prawa cywilnego

2

Podstawy przedsieb.

Geografia

Historia

Język angielski

Podstawy prawa cywilnego

3

Podstawy przedsieb.

Geografia

Historia

Język angielski

Podstawy prawa cywilnego

4

Matematyka

Język polski

Historia

Podstawy prawa administracyjnego

Działalność gospod. w jedn. admin.

5

Matematyka

Język polski

Język niemiecki

Podstawy prawa administracyjnego

Działalność gospod. w jedn. admin.

6

Matematyka

Język polski

Język niemiecki

Podstawy prawa administracyjnego

Działalność gospod. w jedn. admin.

7

Matematyka

Język polski

Język niemiecki

Podstawy prawa cywilnego

Postępowanie w administracji

8

Historia

Język niemiecki

Matematyka

Podstawy prawa cywilnego

Postępowanie w administracji

9

Historia

Język niemiecki

Matematyka

Podstawy prawa cywilnego

Postępowanie w administracji

10

Historia

Język niemiecki

Matematyka

 

Postępowanie w administracji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN ZAJĘĆ

Kwalifikacyjny kurs zawodowy opiekun medyczny

SEMESTR I ZJAZD V 25-26.10.2019

 

Lp.

Data/przedmiot

I KKZ

1

25.10.2019

piątek

Język niemiecki

2

Język niemiecki

3

Język niemiecki

4

Anatomia, fizjologia patologia z elementami pomocy

5

Anatomia, fizjologia patologia z elementami pomocy

6

Anatomia, fizjologia patologia z elementami pomocy

 

Lp.

Data/przedmiot

I KKZ

1

26.10.2019

Sobota

Język niemiecki

2

Język niemiecki

3

Język niemiecki

4

Planowanie, organizowanie i wykonywanie  czynności opiekuńczych, higienicznych

i pielęgnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej

5

Planowanie, organizowanie i wykonywanie  czynności opiekuńczych, higienicznych

 i pielęgnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej

6

Planowanie, organizowanie i wykonywanie  czynności opiekuńczych, higienicznych

 i pielęgnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej

7

Planowanie, organizowanie i wykonywanie  czynności opiekuńczych, higienicznych

 i pielęgnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej

8

Planowanie, organizowanie i wykonywanie  czynności opiekuńczych, higienicznych

 i pielęgnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej

9

Planowanie, organizowanie i wykonywanie  czynności opiekuńczych, higienicznych

i pielęgnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej

10

Planowanie, organizowanie i wykonywanie  czynności opiekuńczych, higienicznych

i pielęgnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej