-------------------I N F O R M A C J A ----------------- (24.03.2020r.)

 

Zgodnie z zapisami rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. :

 - rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

 - rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 od 25 marca 2020 r. nauka będzie obowiązkowo odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 W szkołach zaocznych oraz na kwalifikacyjnym kursie zawodowym opiekun medyczny zajęcia będą realizowane z przedmiotów oraz w wymiarze godzin określonych w planie zajęć na zjazd VI w dniach 27-28 marca br.

Z poważaniem: Dyrektor/ administrator


---------------INFORMACJA-----------------

Wszelkie sprawy dotyczące szkoły zaocznej dla dorosłych, kursów lub spraw związanych działalnością  CKZiU Żuromin proszę kierować na e-maila: pckuip_zur(malpa wpisana znakiem)poczta.onet.pl lub telefonicznie 23 657 24 18.

W trosce o zdrowie Państwa i naszych pracowników prosimy o ograniczenie wizyt w CKZiU Żuromin.

Z poważaniem: Dyrektor/ administrator


 ---------------- I N F O R M A C J A --------------

.Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 dniach 12-25 marca 2020r.

 Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej

 ·         od 12 do 25 marca 2020 zajęcia realizowane w ramach praktycznej nauki zawodu zostają zawieszone;

 ·          od 16 marca 2020 do 25 marca 2020r. zostają zawieszone zajęcia realizowane
w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;

 ·          - Zjazd szkół dla dorosłych zaplanowany  w dniach 20-21 marca 2020r. zostaje odwołany

 Z poważaniem:  Dyrektor/ administrator


    Terminy zjazdów II semestr roku szkolnego 2019/2020

  1.                   31.01.2020 - 01.02.2020

 2.                   7 - 8.02.2020

 3.                   28 - 29.02.2020

 4.                   6 - 7.03.2020

 5.                   20 - 21.03.2020

 6.                   27 - 28.03.2020

 7.                   17 - 18.04.2020

 8.                   24 - 25.04.2020

 9.                   8 - 9.05.2020

 10.                22 - 23.05.2020

 11.                5 - 6.06.2020


Czas trwania godzin lekcyjnych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żurominie

Piątek
Sobota
1 - 15 30 – 16 15 1 - 8 00 – 8 45 7 - 13 00 – 13 45
     
2 - 16 20 – 17 05 2 - 8 50 – 9 35 8 - 13 50 – 14 35
     
3 - 17 10 – 17 55 3- 9 40 – 10 25 9 - 14 40 – 15 25
     
4 - 18 05 – 18 50 4- 10 30 – 11 15 10 - 15 30 – 16 15
     
5 - 18 55 – 19 40 5 - 11 20 – 12 05 11 - 16 20 – 1705
     
6 - 19 45 – 20 30 6 - 12 10 – 12 55  

PLAN ZAJĘĆ

SEMESTR II ZJAZD VI 27-28.03.2020r.

Lp.

Data/przedmiot

II LOA /semIII

I LOB

III LO

I PL ADM

II PL ADM

1

27.03.2020

piątek

Matematyka

Język polski

Język polski

Postępowanie w administracji

Wykonywanie pracy biurowej

2

Matematyka

Język polski

Język polski

Postępowanie w administracji

Wykonywanie pracy biurowej

3

Matematyka

Język polski

Język polski

Postępowanie w administracji

Wykonywanie pracy biurowej

4

Historia

Język niemiecki

Język angielski

Pracownia pracy biurowej

Postępowanie w administracji

5

Historia

Język niemiecki

Język angielski

Pracownia pracy biurowej

Postępowanie w administracji

6

Historia

Język niemiecki

Język angielski

Pracownia pracy biurowej

Postępowanie w administracji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Data/przedmiot

II LOA /semIII

I LOB

III LO

I PL ADM

II PL ADM

1

28.03.2020

Sobota

Język polski

Geografia

Język polski

Podstawy prawa administracyjnego

Podstawy prawa cywilnego   

2

Język polski

Geografia

Język polski

Podstawy prawa administracyjnego

Podstawy prawa cywilnego  

3

Język polski

Geografia

Język polski

Podstawy prawa administracyjnego

Podstawy prawa cywilnego  

4

Historia

Matematyka

Język polski

Postępowanie w administracji

Działalność gospod. w jedn. admin.

5

Historia

Matematyka

Język polski

Postępowanie w administracji

Działalność gospod. w jedn. admin.

6

Historia

Matematyka

Język polski

Postępowanie w administracji

Działalność gospod. w jedn. admin.

7

Język angielski

Informatyka

 

Pracownia pracy biurowej

Podstawy prawa administracyjnego

8

Język angielski

Informatyka

 

Pracownia pracy biurowej

Podstawy prawa administracyjnego

9

Język angielski

Informatyka

 

Pracownia pracy biurowej

Podstawy prawa administracyjnego

10

 

 

 

Pracownia pracy biurowej

Podstawy prawa administracyjnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN ZAJĘĆ Kwalifikacyjny kurs zawodowy opiekun medyczny

SEMESTR II ZJAZD VI  27-28.03.2020r.

Lp.

Data/przedmiot

I KKZ

1

27.03.2020

piątek

Zdrowie publiczne

2

Zdrowie publiczne

3

Zdrowie publiczne

4

Zdrowie publiczne

5

Zdrowie publiczne

6

Zdrowie publiczne

 

Lp.

Data/przedmiot

I KKZ

1

28.03.2020

Sobota

Planowanie, organizowanie i wykonywanie  czynności opiekuńczych, higienicznych i pielęgnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej

2

Planowanie, organizowanie i wykonywanie  czynności opiekuńczych, higienicznych i pielęgnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej

3

Planowanie, organizowanie i wykonywanie  czynności opiekuńczych, higienicznych i pielęgnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej

4

Planowanie, organizowanie i wykonywanie  czynności opiekuńczych, higienicznych i pielęgnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej

5

Planowanie, organizowanie i wykonywanie  czynności opiekuńczych, higienicznych i pielęgnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej

6

Planowanie, organizowanie i wykonywanie  czynności opiekuńczych, higienicznych i pielęgnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej

7

Planowanie, organizowanie i wykonywanie  czynności opiekuńczych, higienicznych i pielęgnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej

8

Planowanie, organizowanie i wykonywanie  czynności opiekuńczych, higienicznych i pielęgnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej

9

Planowanie, organizowanie i wykonywanie  czynności opiekuńczych, higienicznych i pielęgnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej

10

Planowanie, organizowanie i wykonywanie  czynności opiekuńczych, higienicznych i pielęgnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej

11

Planowanie, organizowanie i wykonywanie  czynności opiekuńczych, higienicznych i pielęgnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej