--- I N F O R M A C J A ---


Terminarz zjazdów na I semestr Rok 2018/ 2019

1.)   5 - 6.10.2018

2.)  19 - 20.10.2018

3.)   26 - 27.10.2018

4.)    9 - 10.11.2018

5.)   23 - 24.11.2018

6.)   7 - 8.12.2018

7.)   14 - 15.12.2018

8.)    4 - 5.01.2019

9.)   11 - 12.01.2019


 

PLAN ZAJĘĆ

SEMESTR I ZJAZD IV 19-20.10.2018r.

Lp.

Data/przedmiot

II LO

III LO

I PL ADM

II PL BHP

1

19.10.2018

piątek

Przyroda

Matematyka

Wykonywanie pracy biurowej

Zagrożenia w środowisku pracy

2

Przyroda

Matematyka

Wykonywanie pracy biurowej

Zagrożenia w środowisku pracy

3

Przyroda

Matematyka

Wykonywanie pracy biurowej

Zagrożenia w środowisku pracy

4

Matematyka

Język niemiecki II

Postępowanie w administracji

Zagrożenia w środowisku pracy

5

Matematyka

Język niemiecki II

Postępowanie w administracji

Zagrożenia w środowisku pracy

6

Matematyka

Język niemiecki II

Postępowanie w administracji

Zagrożenia w środowisku pracy

 

Lp.

Data/przedmiot

II LO

III LO

I PL ADM

II PL BHP

1

20.10.2018

Sobota

Historia

Historia

Postępowanie w administracji

Ocena ryzyka zawodowego

2

Historia

Historia

Postępowanie w administracji

Ocena ryzyka zawodowego

3

Historia

Historia

Postępowanie w administracji

Ocena ryzyka zawodowego

4

Matematyka

Historia

Podstawy prawa administracyjnego

Ocena ryzyka zawodowego

5

Matematyka

Matematyka

Podstawy prawa administracyjnego

Ocena ryzyka zawodowego

6

Matematyka

Matematyka

Podstawy prawa administracyjnego

Ocena ryzyka zawodowego

7

Matematyka

Matematyka

Podstawy prawa administracyjnego

Zagrożenia w środowisku pracy

8

Język polski

Język niemiecki I

Podstawy prawa pracy

Zagrożenia w środowisku pracy

9

Język polski

Język niemiecki I

Podstawy prawa pracy

Zagrożenia w środowisku pracy

10

Język polski

Język niemiecki I

Podstawy prawa pracy

Zagrożenia w środowisku pracy

 

PLAN ZAJĘĆ

SEMESTR I ZJAZD V 26-27.10.2018r.

 

Lp.

Data/przedmiot

II LO

III LO

I PL ADM

II PL BHP

1

26.10.2018

piątek

Matematyka

Historia

Podstawy finansów publicznych

Zagrożenia w środowisku pracy

2

Matematyka

Historia

Podstawy finansów publicznych

Zagrożenia w środowisku pracy

3

Matematyka

Historia

Podstawy finansów publicznych

Zagrożenia w środowisku pracy

4

Język angielski

Język polski

Postępowanie w administracji

Zarządzanie systemami BHP

5

Język angielski

Język polski

Postępowanie w administracji

Zarządzanie systemami BHP

6

Język angielski

Język polski

Postępowanie w administracji

Zarządzanie systemami BHP

 

Lp.

Data/przedmiot

II LO

III LO

I PL ADM

II PL BHP

1

27.10.2018

Sobota

Język polski

Matematyka

Podstawy prawa cywilnego

Język angielski

2

Język polski

Matematyka

Podstawy prawa cywilnego

Język angielski

3

Język polski

Matematyka

Podstawy prawa cywilnego

Zarządzanie systemami BHP

4

Historia

Matematyka

Podstawy prawa cywilnego

Zarządzanie systemami BHP

5

Historia

Historia

Działalność gospod. w jedn. admin.

Zarządzanie systemami BHP

6

Historia

Historia

Działalność gospod. w jedn. admin.

Zarządzanie systemami BHP

7

Matematyka

Historia

Działalność gospod. w jedn. admin.

Zarządzanie systemami BHP

8

Matematyka

Język polski

Język angielski

Ustalanie przyczyn i okolicz.

9

Matematyka

Język polski

Język angielski

Ustalanie przyczyn i okolicz.

10

Matematyka

Język polski

Język angielski

Ustalanie przyczyn i okolicz.

PLAN ZAJĘĆ

SEMESTR I ZJAZD VI 09-10.11.2018r.

Lp.

Data/przedmiot

II LO

III LO

I PL ADM

I PL BHP

1

09.11.2018

piątek

Język angielski

Język polski

Wykonywanie pracy biurowej

Zarządzanie systemami BHP

2

Język angielski

Język polski

Wykonywanie pracy biurowej

Zarządzanie systemami BHP

3

Język angielski

Język polski

Wykonywanie pracy biurowej

Zarządzanie systemami BHP

4

Język polski

Historia

Postępowanie w administracji

Zagrożenia w środowisku pracy

5

Język polski

Historia

Postępowanie w administracji

Zagrożenia w środowisku pracy

6

Język polski

Historia

Postępowanie w administracji

Zagrożenia w środowisku pracy

 

Lp.

Data/przedmiot

II LO

III LO

I PL ADM

I PL BHP

1

10.11.2018

Sobota

Matematyka

Matematyka

Podstawy finansów publicznych

Zarządzanie systemami BHP

2

Matematyka

Matematyka

Podstawy finansów publicznych

Zarządzanie systemami BHP

3

Matematyka

Matematyka

Podstawy finansów publicznych

Zarządzanie systemami BHP

4

Matematyka

Matematyka

Podstawy prawa cywilnego

Zarządzanie systemami BHP

5

Historia

Język polski

Podstawy prawa cywilnego

Zarządzanie systemami BHP

6

Historia

Język polski

Podstawy prawa cywilnego

Zarządzanie systemami BHP

7

Historia

Język polski

Podstawy prawa administracyjnego

Zarządzanie systemami BHP

8

Język polski

Przyroda

Podstawy prawa administracyjnego

Zagrożenia w środowisku pracy

9

Język polski

Przyroda

Podstawy prawa administracyjnego

Zagrożenia w środowisku pracy

10

Język polski

Przyroda

Podstawy prawa administracyjnego

Zagrożenia w środowisku pracy

 

Z poważaniem:

Dyrektor/ Administrator CKZiU

Aktualizacja 11.10.2018r.


 --- I N F O R M A C J A ---

Czas trwania godzin lekcyjnych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żurominie

 

Piątek
Sobota
1 - 15 30 – 16 15 1 - 8 00 – 8 45 7 - 13 00 – 13 45
     
2 - 16 20 – 17 05 2 - 8 50 – 9 35 8 - 13 50 – 14 35
     
3 - 17 10 – 17 55 3- 9 40 – 10 25 9 - 14 40 – 15 25
     
4 - 18 05 – 18 50 4- 10 30 – 11 15 10 - 15 30 – 16 15
     
5 - 18 55 – 19 40 5 - 11 20 – 12 05 11 - 16 20 – 1705
     
6 - 19 45 – 20 30 6 - 12 10 – 12 55  
  ·