--- I N F O R M A C J A --- (16.09.2020r.)

W piątek 18.09.2020r. o godzinie 15:00 odbędzie się Posiedzenie Rady Pedagogicznej CKU Szkoły Zaocznej dla Dorosłych.

 

Z poważaniem: Dyrektor CKZiU


 


    Terminy zjazdów II semestr roku szkolnego 2019/2020

  1.                   31.01.2020 - 01.02.2020

 2.                   7 - 8.02.2020

 3.                   28 - 29.02.2020

 4.                   6 - 7.03.2020

 5.                   20 - 21.03.2020

 6.                   27 - 28.03.2020

 7.                   17 - 18.04.2020

 8.                   24 - 25.04.2020

 9.                   8 - 9.05.2020

 10.                22 - 23.05.2020

 11.                5 - 6.06.2020


Czas trwania godzin lekcyjnych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żurominie

Piątek
Sobota
1 - 15 30 – 16 15 1 - 8 00 – 8 45 7 - 13 00 – 13 45
     
2 - 16 20 – 17 05 2 - 8 50 – 9 35 8 - 13 50 – 14 35
     
3 - 17 10 – 17 55 3- 9 40 – 10 25 9 - 14 40 – 15 25
     
4 - 18 05 – 18 50 4- 10 30 – 11 15 10 - 15 30 – 16 15
     
5 - 18 55 – 19 40 5 - 11 20 – 12 05 11 - 16 20 – 1705
     
6 - 19 45 – 20 30 6 - 12 10 – 12 55  


PLAN ZAJĘĆ

SEMESTR I ZJAZD II 18-19.09.2020r.

Lp.

Data/przedmiot

I LOA /sem IV

II LOB

II PL ADM

1

18.09.2020

piątek

Język polski

Język polski

Pracownia pracy biurowej

2

Język polski

Język polski

Pracownia pracy biurowej

3

Język polski

Język polski

Pracownia pracy biurowej

4

Język angielski

Język niemiecki I

Postepowanie w administracji

5

Język angielski

Język niemiecki I

Postepowanie w administracji

6

Język angielski

Język niemiecki I

Postepowanie w administracji

 

Lp.

Data/przedmiot

I LOA /sem IV

II LOB

II PL ADM

1

19.09.2020

Sobota

Historia

Matematyka

Język angielski

2

Historia

Matematyka

Język angielski

3

Historia

Matematyka

Język angielski

4

Historia

Matematyka

Podstawy prawa cywilnego

5

Język polski

Język polski

Podstawy prawa cywilnego

6

Język polski

Język polski

Podstawy prawa cywilnego

7

Język polski

Język polski

Postepowanie w administracji

8

Język polski

Język niemiecki II

Postepowanie w administracji

9

 

Język niemiecki II

Postepowanie w administracji

10

 

Język niemiecki II

Postepowanie w administracji