--- I N F O R M A C J A ---


Terminarz zjazdów na I semestr Rok 2018/ 2019

1.)   5 - 6.10.2018       2.)  19 - 20.10.2018       3.)   26 - 27.10.2018       4.)    9 - 10.11.2018       5.)   23 - 24.11.2018

6.)   7 - 8.12.2018

7.)   14 - 15.12.2018

8.)    4 - 5.01.2019

9.)   11 - 12.01.2019

  --- I N F O R M A C J A ---

Czas trwania godzin lekcyjnych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żurominie

 

Piątek
Sobota
1 - 15 30 – 16 15 1 - 8 00 – 8 45 7 - 13 00 – 13 45
     
2 - 16 20 – 17 05 2 - 8 50 – 9 35 8 - 13 50 – 14 35
     
3 - 17 10 – 17 55 3- 9 40 – 10 25 9 - 14 40 – 15 25
     
4 - 18 05 – 18 50 4- 10 30 – 11 15 10 - 15 30 – 16 15
     
5 - 18 55 – 19 40 5 - 11 20 – 12 05 11 - 16 20 – 1705
     
6 - 19 45 – 20 30 6 - 12 10 – 12 55  
  ·  

 


 TERMINY EGZAMINÓW SEMESTRALNYCH  DLA KLAS II LO III LO, I PL, II PL

 EGZAMINY PISEMNE ROZPOCZYNAJĄ SIĘ  O GODZINIE 14:00

EGZAMINY USTNE ROZPOCZYNAJĄ SIĘ  O GODZINIE 15:00

I PL

II PL

Przedmiot

Data egzaminu

Przedmiot

Data egzaminu

Egzamin pisemny

Egzamin ustny

Egzamin pisemny

Egzamin ustny

Język angielski

14.01.2019

15.01.2019

Zarządzanie systemami bhp

14.01.2019

16.01.2019

Podstawy prawa cywilnego

15.01.2019

16.01.2019

Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych

15.01.2019

16.01.2019

Postępowanie w administracji

16.01.2019

17.01.2019

Język angielski

16.01.2019

15.01.2019

Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej

 

14.01.2019

Ocena ryzyka zawodowego

 

14.01.2019

Podstawy finansów publicznych

 

14.01.2019

Zagrożenia w środowisku pracy

 

14.01.2019

Wykonywanie pracy biurowej

 

15.01.2019

 

 

 

Podstawy prawa pracy

 

16.01.2019

 

 

 

Podstawy prawa administracyjnego

 

17.01.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II LO

III LO

Przedmiot

Data egzaminu

Przedmiot

Data egzaminu

Egzamin pisemny

Egzamin ustny

Egzamin pisemny

Egzamin ustny

Język polski

14.01.2019

15.01.2019

Język polski

14.01.2019

15.01.2019

Język angielski

15.01.2019

16.01.2019

Język niemiecki 

15.01.2019

16.01.2019

Matematyka

16.01.2019

14.01.2019

Matematyka

16.01.2019

14.01.2019

Historia

 

15.01.2019

Przyroda

 

15.01.2019

Przyroda

 

16.01.2019

Historia

 

16.01.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 PLAN ZAJĘĆ

 SEMESTR I ZJAZD IX 14-15.12.2018r.

 

Lp.

Data/przedmiot

II LO

III LO

I PL ADM

I PL BHP

1

14.12.2018

piątek

Język polski

Historia

Postępowanie w administracji

Ustalanie przyczyn i okolicz.

2

Język polski

Historia

Postępowanie w administracji

Ustalanie przyczyn i okolicz.

3

Język polski

Historia

Postępowanie w administracji

Ustalanie przyczyn i okolicz.

4

Język angielski

Przyroda

Wykonywanie pracy biurowej

Ustalanie przyczyn i okolicz.

5

Język angielski

Przyroda

Wykonywanie pracy biurowej

Ustalanie przyczyn i okolicz.

6

Język angielski

Przyroda

Wykonywanie pracy biurowej

Ustalanie przyczyn i okolicz.

  

Lp.

Data/przedmiot

II LO

III LO

I PL ADM

I PL BHP

1

15.12.2018

Sobota

Historia

Język polski

Podstawy prawa administracyjnego

Zarządzanie systemami BHP

2

Historia

Język polski

Podstawy prawa administracyjnego

Zarządzanie systemami BHP

3

Historia

Język polski

Podstawy prawa administracyjnego

Zarządzanie systemami BHP

4

Matematyka

Matematyka

Podstawy prawa cywilnego

Zarządzanie systemami BHP

5

Matematyka

Matematyka

Podstawy prawa cywilnego

Zarządzanie systemami BHP

6

Matematyka

Matematyka

Podstawy prawa cywilnego

Zarządzanie systemami BHP

7

Przyroda

Historia

Działalność gospod. w jedn. admin.

Zarządzanie systemami BHP

8

Przyroda

Historia

Działalność gospod. w jedn. admin.

Zarządzanie systemami BHP

9

Przyroda

Historia

Działalność gospod. w jedn. admin.

Zarządzanie systemami BHP

10

Przyroda

Historia

Działalność gospod. w jedn. admin.

Zarządzanie systemami BHP

 

PLAN ZAJĘĆ

 SEMESTR I ZJAZD X  04-05.01.2019r.

 

Lp.

Data/przedmiot

II LO

III LO

I PL ADM

I PL BHP

1

04.01.2019

piątek

Historia

Język polski

Wykonywanie pracy biurowej

Zarządzanie systemami BHP

2

Historia

Język polski

Wykonywanie pracy biurowej

Zarządzanie systemami BHP

3

Historia

Język polski

Język angielski

Zarządzanie systemami BHP

4

Język polski

Język niemiecki I

Język angielski

Zarządzanie systemami BHP

5

Język polski

Język niemiecki I

Język angielski

Zarządzanie systemami BHP

6

Język polski

Język niemiecki I

Język angielski

Zarządzanie systemami BHP

  

Lp.

Data/przedmiot

II LO

III LO

I PL ADM

I PL BHP

1

05.01.2019

Sobota

Język angielski

Matematyka

Postępowanie w administracji

Zarządzanie systemami BHP

2

Język angielski

Matematyka

Postępowanie w administracji

Zarządzanie systemami BHP

3

Język angielski

Matematyka

Postępowanie w administracji

Zarządzanie systemami BHP

4

Matematyka

Przyroda

Postępowanie w administracji

Zarządzanie systemami BHP

5

Matematyka

Przyroda

Postępowanie w administracji

Zarządzanie systemami BHP

6

Matematyka

Przyroda

Podstawy prawa pracy

Zarządzanie systemami BHP

7

Matematyka

Język niemiecki II

Podstawy prawa pracy

Zarządzanie systemami BHP

8

Język polski

Język niemiecki II

Podstawy prawa pracy

Zarządzanie systemami BHP

9

Język polski

Język niemiecki II

Podstawy prawa pracy

Zarządzanie systemami BHP

10

Język polski

 

 

Zarządzanie systemami BHP

  PLAN ZAJĘĆ

 SEMESTR I ZJAZD XI 11-12.01.2019r.

 

Lp.

Data/przedmiot

II LO

III LO

I PL ADM

I PL BHP

1

11.01.2019

piątek

Język polski

Historia

Podstawy prawa administracyjnego

Język angielski

2

Język polski

Historia

Podstawy prawa administracyjnego

Język angielski

3

Język polski

Historia

Podstawy prawa administracyjnego

Język angielski

4

Język angielski

Język polski

Wykonywanie pracy biurowej

Zarządzanie systemami BHP

5

Język angielski

Język polski

Wykonywanie pracy biurowej

Zarządzanie systemami BHP

6

Język angielski

Język polski

Wykonywanie pracy biurowej

Zarządzanie systemami BHP

 

 

Lp.

Data/przedmiot

II LO

III LO

I PL ADM

I PL BHP

1

12.01.2019

Sobota

Matematyka

Matematyka

 

Zarządzanie systemami BHP

2

Matematyka

Matematyka

 

Ustalanie przyczyn i okolicz.

3

Historia

Historia

 

Ustalanie przyczyn i okolicz.

4

Historia

Historia

 

Ustalanie przyczyn i okolicz.

5

Historia

Historia

 

Ustalanie przyczyn i okolicz.

6

Historia

Historia

 

Ustalanie przyczyn i okolicz.

7

 

 

 

Ustalanie przyczyn i okolicz.

8

 

 

 

Ustalanie przyczyn i okolicz.

9

 

 

 

Ustalanie przyczyn i okolicz.

10

 

 

 

 

 

 

Dyrektor/ Administrator CKZiU

Aktualizacja 12.12.2018r.