--- I N F O R M A C J A ---

 ......................................


Terminarz zjazdów na II semestr Rok 2018/ 2019

 

8-9.03.2019

15-16.03.2019

29-30.03.2019

5-6.04.2019

26-27.04.2019

10-11.05.2019

17-18.2019

31.05.-01.06.2019

7-8.06.2019


Czas trwania godzin lekcyjnych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żurominie

 

Piątek
Sobota
1 - 15 30 – 16 15 1 - 8 00 – 8 45 7 - 13 00 – 13 45
     
2 - 16 20 – 17 05 2 - 8 50 – 9 35 8 - 13 50 – 14 35
     
3 - 17 10 – 17 55 3- 9 40 – 10 25 9 - 14 40 – 15 25
     
4 - 18 05 – 18 50 4- 10 30 – 11 15 10 - 15 30 – 16 15
     
5 - 18 55 – 19 40 5 - 11 20 – 12 05 11 - 16 20 – 1705
     
6 - 19 45 – 20 30 6 - 12 10 – 12 55