Zdalne lekcje:

Plan lekcji dla kształcenia praktycznego w CKZiU

Kliknij w link klasy w celu przejścia do strony z plikami:

 

Aby przejść do plików kliknij w ten link, Nauczanie zdalne/ zajecia praktyczne/pliki do pobrania

lub przejdź w zakładkę DO POBRANIA ->>---Nauczanie zdalne- zajecia praktyczne – pliki (następnie wybierz odpowiednią klasę)

 

 

1 TSMp – Technik Pojazdów Samochodowych  - po szkole podstawowej

 

1 TS - Technik Pojazdów Samochodowych  - po gimnazjum

 

2 TS - Technik Pojazdów Samochodowych  

 

3THS - Technik Pojazdów Samochodowych  

 

3A – Mechanik Pojazdów Samochodowych

 

 

2TMI – Technik Mechatronik 311410

3TMI – Technik Mechatronik 311410

 

  Zdalne lekcje dla kształcenia ustawicznego:

Plan lekcji dla kształcenia ustawicznego w CKZiU - szkoły zaoczne dla dorosłych:

 

I LO B – Liceum Ogólnokształcące


II LO A /semIII – Liceum Ogólnokształcące


III LO – Liceum Ogólnokształcące


I PL ADM – Szkoła policealna Technik administracji


II PL ADM - Szkoła policealna Technik administracji


Kwalifikacyjny kurs zawodowy opiekun medyczny - KKZ

Informacja KKZ od Pani Elżbieta Szczepańska -

Proszę o zapoznanie się z materiałem i przygotowanie pracy na temat (do wyboru):

System opieki zdrowotnej w Polsce

Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych

Sposób finansowania świadczeń zdrowotnych

Charakterystyka zakażeń szpitalnych

Czynniki sprzyjające powstawaniu zakażeń szpitalnych

Czynniki zmniejszające powstawanie zakażeń szpitalnych

Profilaktyka zakażeń szpitalnych. Pozdrawiam Elżbieta Szczepańska

 

Materiały w postaci plików dla szkoły zaocznej dla dorosłych niebawem będą dostępne w zakładce DO POBRANIA ...

w przygotowaniu ....


 

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

   Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej