LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - DLA ABSOLWENTÓW:

Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
Absolwenci zreformowanej zasadniczej szkoły zawodowej będą przyjmowani do II klasy Liceum.

SZKOŁA POLICEALNA w zawodach:

  • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy BHP – nauka trwa 1,5 roku;
  • Technik ochrony fizycznej osób i mienia – Nauka trwa 2 lata;
  • Technik Administracji;
  • Opiekun medyczny;


Oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych !!!
Podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych.


Warunkiem zakwalifikowania się kandydata do szkoły jest złożenie:

  • Podania o przyjęcie do szkoły (druku do pobrania w sekretariacie oraz na stronie internetowej),
  • Zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do nauki,
  • 1 fotografii (podpisanej imieniem i nazwiskiem),
  • Świadectwa ukończenia szkoły /gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej w przypadku ubiegania się o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego,  szkoły średniej w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły policealnej,
  • Ksero dowodu osobistego.

Dokumenty należy składać w sekretariacie CKZiU.

 

Dobra szkoła nie musi kosztować. W naszych szkołach nauka jest bezpłatna!